Mund të na kontaktoni

FORMULARI PËR APLIKIM

Mundësi punësimi

Ne jemi gjithmon te hapur për njerëz te ri dhe të motivuar.

 

Dergoni formularin për punësim dhe sipas nevojave të firmës për personel Ne ju kontaktojmë.

Home Style Nagavci të hapur për njerëz të rinj